1.  Triệu Thị Ngọc   Chức vụ: CT Công đoàn


2. Nguyễn Thị Hoa   Chức vụ: Giáo viên