Wednesday, 23/09/2020 - 23:14|
Chúc mừng năm mới xuân Kỷ Hợi

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ YÊN NINH

 

 

Số: 08/KH-MN

 

 

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Yên Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019 – 2020

 

 

     Căn cứ vào điều lệ trường mầm non;

    Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/3/2015. Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập;

    CV số 429/UBND-GDĐT ngày 17/5/2019 của UBND huyện Phú Lương Vv hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019-2020.

    Căn cứ Công văn số 135/PGDĐT-GDMNngày 13/5/2019của Phòng giáo dục Đào tạo huyện Phú Lương V/v chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học và trong hè 2019;

    Trường Mầm non xã Yên Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 trên địa bàn xã Yên Ninh, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

     I. Mục đích

     - Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

     - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

     II. Yêu cầu

    - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định, không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

    - Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của phòng GD&ĐT huyện Phú Lương.

    - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

    - Huy động 100% trẻ 5 tuổi trong địa bàn thị trấn ra lớp mẫu giáo để thực hiện phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi và đảm bảo tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi đến trường, quan tâm huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng ra lớp để tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ. Đặc biệt ưu tiên trẻ có hộ khẩu trên địa bàn, hạn chế trẻ học trái tuyến.

    - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

B. NỘI DUNG

Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2019 - 2020

     1. Phương thức và đối tượng

    - Đối tượng tuyên truyền: CB, GV, NV trong nhà trường và phụ huynh học sinh trong địa bàn xã.

    - Hình thức tuyên truyền: Niêm yết công khai tại trường.

    - Thời gian tuyên truyền: Từ 02/8/2019 nhà trường thực hiện niêm yết thông báo tuyển sinh công khai.

    - Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh các cháu trong độ tuổi quy định, tuyển toàn bộ số trẻ trên địa bàn và ngoài địa bàn đến làm hồ sơ tuyển sinh. (Ưu tiên trẻ trên địa bàn xã Yên Ninh).

     2. Độ tuổi tuyển sinh

    - Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi: 

    3. Hồ sơ dự tuyển

    Mỗi trẻ một hồ sơ, bao gồm:

   + Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu).

   + Đơn xin học (Theo mẫu).

   + Bản sao giấy khai sinh.

   + Bản sao sổ hộ khẩu (Phô tô công chứng).

   4. Thời gian tuyển sinh

   Từ ngày 02/8/2019 đến ngày 14 tháng 8 năm 2019.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     I. Phân công trách nhiệm

     - Phân công rõ nhiệm vụ tới từng thành viên trong hội đồng tuyển sinh:

    1. Đ/c Khuông Thị Thảo– Hiệu trưởng:

    + Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

    + Báo cáo trình UBND xã Yên Ninh.

    2. Đ/c Nguyễn Thị Na -  Giáo viên

    + Chuẩn bị và bán hồ sơ.

    + Hướng dẫn phụ huynh học sinh làm hồ sơ theo quy định.

    + Nhận hồ sơ theo đúng quy định, chuyển lên Ban giám hiệu.

    3. Đ/c Phạm Thị Bình– Phó hiệu trưởng:

    + Trực tại văn phòng.

    + Phân lớp cho trẻ theo đúng độ tuổi.

     Nhà trường phối hợp với UBND xã trong công tác tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các xóm, làng bản.

     II. Chế độ báo cáo

    - Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể với Hiệu trưởng.

    - Hiệu trưởng báo cáo với phòng GD&ĐT huyện Phú Lương.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020. Trường Mầm non xã Yên Ninh yêu cầu các ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch trên./.

 

* Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS;

- Lưu NT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Khuông Thị Thảo

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 179
Năm 2020 : 6.150